บริษัท พนมไพร พรีซิชั่น จำกัด

ที่อยู่ 82 หมู่ 5 ต.หนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร. 038-158072-3 FAX. 038-158074-5

บริการ Machine

CNC Machining Center CNC Turn-Milling CNC Machining Center 5 Axis CNC Wire Cut
CNC Lathe Forging Die Jig and Fixture Mass Production Maintenance Die Spare Part

การผลิตแม่พิมพ์ร้อนโลหะเป็นสินค้าหลักของเรา ด้วยเครื่องจักรหลากหลายประเภท
ที่ทันสมัย ทำให้สามารถผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ

ด้วยเครื่องจักรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและกำลังการผลิตที่ครบวงจร
ทางบริษัทพนมไพรพรีซิชั่น สามารถผลิตชิ้นส่วนได้คุณภาพในระยะเวลาที่รวด
เร็วกว่าด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยสามารถรองรับการ
ผลิตได้ 24 ชั่วโมงเต็ม

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
CONTINUOUSLY DEVELOP THE QUALITY OF
PRODUCTS AND CARE ENVIRONMENT FOR CUSTOMER SATISFACTION