บริษัท พนมไพร พรีซิชั่น จำกัด

ที่อยู่ 82 หมู่ 5 ต.หนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร. 038-158072-3 FAX. 038-158074-5

Email wanich@pnp.co.th , surat.k@pnp.co.th , info@pnp.co.th

Line : https://bit.ly/3hBxun9

คุณวนิช กิริยะ โทร 089-832-3703 คุณสุรัตน์ กิริยะ โทร 084-195-9151