Muratec MW120 เครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่งและแม่นยำสูง

Muratec MW120 เครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่งและแม่นยำสูง Chuck size : STD: 165 mm (6″) x 200 mm…

MITSUI SEIKI VERTEX 550-5X เครื่องจักรจากญี่ปุ่น

MITSUI SEIKI VERTEX 550-5X เครื่องจักรจากญี่ปุ่น เครื่องจักรจากญี่ปุ่นอีกเครื่องที่บริษัทพนมไพร พรีซ…

งานส่งมอบ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้ม

งานส่งมอบ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้ม ลูกค้านำชิ้นงานมาให้ทางบริษัทพนมไพร พรีซิชั่น แกะแบบจากแม่พิมพ์เก่าแบ…

ส่งมอบงานด่วนให้ลูกค้า !!! ชิ้นงานของลูกค้ามีขนาด 2.5 เมตร หรือ 2500 มม.

ส่งมอบงานด่วนให้ลูกค้า !!! ชิ้นงานของลูกค้ามีขนาด 2.5 เมตร หรือ 2500 มม. ส่งมอบงานด่วนให้ลูกค้า !!! …